Місія

Місією Асоціації є розвиток, розповсюдження та підтримка високих стандартів прикладного аналізу поведінки (АВА) в Україні.

Ця місія підтримується наступними діями всіх членів Асоціації:

  • Об’єднанням в професійну спільноту поведінкових аналітиків, що здійснюють етичну практику.
  • Визначенням професійних стандартів з урахуванням  міжнародного досвіду та особливостей системи професійної підготовки фахівців в Україні.
  • Наданням підтримки й професійних ресурсів АВА-фахівцям.
  • Співпрацею з освітніми установами, державними органами влади та органами місцевого самоврядування з метою поширення і легалізації практики фахівців з прикладного аналізу поведінки.
  • Наданням можливостей для професійного розвитку та навчання АВА-фахівців та підвищення кваліфікації фахівців суміжних професій.
  • Наданням правдивої інформації про АВА-фахівців потенційним клієнтам.
  • Поширенням достовірної інформації про професійні етичні стандарти практики у прикладного аналізу поведінки.
Стати учасником